FV50

"Fv50 er ein viktig veg for kommunane Hol og Aurland. Eit titals verksemder i øystre Hol er meir eller mindre avhengig av denne vegen. Vegen vart tatt opp som riksveg frå 1. juni 1984. Då riksvegane vart overført til fylkesvegar, vart dei to fylka, Sogn og Fjordane og Buskerud, ansvarlege for kvar sin del av F50. Buskerud fylkekommune har gjort eit godt arbeid med å halde sin del av vegen i god stand, mens det er heller lite gjort på Sogne-sida. Sogn grunngjev det med økonomien. "

Slik begynner tidligere ordfører Osvald Medhus et innlegg i Hallingdølen 28. januar. Les here innlegget her.

FV50