Frivillig løypetilskudd, sesongen 2020-2021

Det kom inn kr 52.806 i frivillig løypetilskudd i januar.

Vi nærmer oss målet, men det trengs mer, også for å sikre forskuttering av noen løyperelaterte investeringer til sommeren.

I øyeblikket har vi fantastiske løyper.

Sesong 20_21 small (1)