Hol Kommune og COVID-19

Hei alle hyttevelforeninger i Hol kommune,


Vi oppfatter at det råder en del usikkerhet rundt hvordan man skal forholde seg til «hierarkiet» av forskrifter og anbefalinger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Her kommer en forklaring:
 
Det er et meget viktig prinsipp at det alltid er den forskriften eller anbefalingen med strengest ordlyd som gjelder.
 
Natt til tirsdag 16. mars innførte regjeringen «tiltaksnivå A - særlig høyt tiltaksnivå» gjeldende for hele Viken fylke, med varighet frem til og med søndag 11. april. Hol kommune ligger i Viken fylke, og er dermed underlagt dette særlig høye tiltaksnivået.


Særlig høyt tiltaksnivå er regulert i Covid-19-forskriftens kapittel 5A.


I tillegg til tiltakene regulert i forskriftens kap. 5A, ble det også definert egne anbefalinger gjeldende for Viken fylke, også med varighet til og med søndag 11. april. I Viken gjelder nå bl.a. følgende anbefalinger:

Gjeldende regler og anbefalinger for Viken kan sees i sin helhet her.


Med pressekonferanse tirsdag 23. mars innførte regjeringen også tiltak gjeldende for hele Norge, med virkning fra natt til torsdag 25. mars. Selv om disse er innført for landet generelt så er allikevel ikke tiltaksnivå A for Viken opphevet. Tiltaksnivå A for Viken er strengere enn de nasjonale tiltakene, og gitt prinsippet om at strengeste ordlyd gjelder, så er det Viken-tiltakene alle i Hol kommune skal følge.  
 
I tillegg har Hol kommune innført lokal, midlertidig forskrift, som omtaler noen av de samme punktene som omtales i tiltakene som gjelder for Viken. Hol kommunes midlertidige forskrift har den strengeste ordlyden, og dermed er det denne som gjelder.


I vår gjesteveileder har vi sammenstilt og forklart hvilke regler og anbefalinger som gjelder for gjester i Hol kommune.

https://www.hol.kommune.no/beredskap/veiledere/ 

Men husk! Hvis du kommer fra en kommune med lokal, midlertidig forskrift som er strengere enn det som gjelder for Hol/Viken, så skal du følge den ordlyden som er strengest.
 
Håper dette var oppklarende.
Spørsmål rettes til postmottak@hol.kommune.no 
 
Med vennlig hilsen 
 
Line Ramsvik
Næringsrådgiver
Avdeling for plan og utvikling
 
www.hol.kommune.no