Frivillig løypetilskudd, sesongen 2020-2021

Det kom inn 28.900 kr i mars.

Takk til alle som har bidratt.

Det er ingen grunn til å slappe av med bidragene. Det avtalte omfanget av løypekjøringen omfatter bruk av hele det målsatte beløp, så det er liten margin til å dekke uforutsette utgifter, forsikringer, skilting, stikk, osv. I tillegg ønsker vi å bygge opp en viss egenkapital som skal benyttes til å forskuttere utviklingsprosjekter. På disse må vi regne med å bidra med 50% egenandel, fordelt på egne midler og dugnad.

Sesong Mar21kort