GLADNYHET: MIDLER TIL SKITRASÉER I SUDNDALEN

Hallingskarvet Skiparadis (HS) er i år tildelt ca 300 000 kroner til utbedring av skitraséer i Sudndalen.

Midlene går til å forbedre Minnestølsrunden, broa bak Myrland Turist, samt deler av Flyløypa / Hallingsdalsløypa Nord i Vegadalen. HS har også fått tildelt ca 100 000 kroner til produksjon av promo-video for løypenettet i området. 


Dette er sti- og løypefondsmidler som HS har søkt om fra Hol kommune. I 2020 fikk vi på tilsvarende vis midler til ny trasé mellom alpinsenteret og Nygard (løypa bak Skibyen). I 2019 oppnådde vi å få midler til forsterkning av broene langs Raggsteindalsveien.


Midler fra Hol kommune sitt sti- og løypefond er basert på matchende dugnadsinnsats. En helt avgjørende forutsetning for å søke og bruke midlene er de aktive dugnadsmiljøene vi har i Sudndalen.


Midlene fra sti- og løypefondet kan ikke brukes som driftsmidler gjennom vinteren, som for eksempel løypepreparering. Til denne driften mottar HS egne midler fra Hol kommune. Men disse midlene er ganske begrenset. Det er derfor oppslutningen om vår frivillige løypeavgift er svært viktig for preparering og løypekvalitet i Sudndalen.

Vi kan være stolte over det vi får til: Vi får god uttelling fra Hol kommunes løypefond. Midlene gir oss gode traséer. Dugnadsvirksomheten er forutsetning for uttelling, vedlikehold og videreutvikling av traseene. Og den frivillige løypeavgiften gir hver vinter løypekvalitet med stor merverdi for hytter og folk i Sudndalen. Det vi får til er til stor glede, og kvaliteten på det vi får til vekker også stor oppmerksomhet!

bilde_(4)