Vedlikeholdsarbeid på Fv 50

Som annonsert via NRK og Vegvesenet, blir det vedlikeholdarbeid på Fv50 framover. Det står sluttid 18. oktober, men veivakten vi møtte da vi kjørte over fjellet vestfra i dag (12. oktober) mente at det ville vare til jul!

Merk at gjennomkjøring starter hhv. klokken 11:00 og 15:00 fra der hvor kolonnen står - og det var slett ikke ved Hagatunnelen. Da vi kom opp til Berdaltunnelen ble vi stoppet, og da hadde kolonnen allerede gått. Vi var heldige ettersom det kom en buss som vi fikk kjøre bak gjennom tunnelene. Bussen skulle til Østerbø med turister og kjører daglig denne uka. Men så er det slutt (etter uke 41).

I tiden framover er det to tunneler som stenges - Berdaltunnelen og Nesbøtunnelen. Det er ved disse at kolonnen starter ved de angitte tidspunkter.

Vedlikeholdsarbeid

Klipp fra www.vegvesenet.no