Smitteverntiltak Hol Kommune

Anbefalte smitteverntiltak for å forebygge ytterligere spredning av koronasmitte i Hol kommune
 
Bakgrunn
Hol kommune går ut med denne anbefalingen nå, for å hindre eller begrense ytterligere spredning av koronasmitte i Hol kommune, som følge av et større lokalt utbrudd etter høstferien. Det er i tillegg viktig å begrense belastningen dette utbruddet medfører på en allerede presset helsetjeneste.
 
Bruk av munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, anbefales det på det sterkeste at det brukes munnbind i butikker, på serveringssteder, i tro- og livssynsbaserte lokaler, i andre typer fellesområder innendørs, i lokaler for kultur-, sport- og fritidsaktiviteter. Anbefalingen om bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet. For kollektivreisende i buss, taxi, skibuss og skolebuss gjelder anbefalingen om bruk av munnbind.
 
Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke for steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. 
 
Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske grunner eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 
Munnbind bør tas på før en går inn på steder nevnt i første og andre ledd.  Det er opp til den enkelte virksomhet å informere sine kunder og ansatte. 
 
Skoler og barnehager
Det blir økt fokus på smittevern og rutiner for å hindre smittespredning i disse institusjonene. Elever og foresatte vil få egen informasjon om dette.
 
Krav om bruk av munnbind
Det er et krav om bruk av munnbind til alle som oppsøker kommunale helseinstitusjoner – herunder sykehjem og legesenter.
 
Vaksine
De fleste som smittes nå er personer som ikke er vaksinerte. Det kan være flere årsaker til at de ikke er det. Hol kommune har åpent tilbud om vaksinering til de som vurderer dette. Ønsker du råd og veiledning om vaksinering, så ta kontakt med helsestasjonen eller Geilo legesenter.
 
Oppfordring til befolkningen
Det er svært viktig at den enkelte av oss er nøye med de generelle smittevernreglene. Vask hendene ofte og hold deg hjemme hvis du blir syk. Det er i tillegg lurt å tenke egensikkerhet i disse dager med mye smitte i lokalsamfunnet, og vi anbefaler alle å begrense nærkontaktene sine de neste 2 ukene.
 
Anbefalingens varighet
Anbefalingen gjelder foreløpig fra og med 20. oktober 2021 til og med 2. november 2021.


 
Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege