Sommerdugnader og turskiltprosjektet

Sommerdugnader
I regi av Myrland Hytteeierforening har det blitt arrangert 2 dugnader i sommer, 4. juni og 6.august. Begge dugnadene ble ledet av dugnadssjef Reidar Heggland. 
Det er ryddet plass for gapahuk i skileikområdet. I tillegg er skiløypetraseen utvidet i den skarpe svingen nord for skileikområdet på vei opp mot Bakko samt at det ble ryddet langs løypetraseen oppe ved mastene der også all ved ble kjørt bort. Oppmøtet på dugnaden var 3 personer første dugnad og 7 personer  andre dugnad. Vi håper selvsagt på bedre oppmøte ved neste anledning.
Turskiltprosjektet:
Ila sommeren har de resterende skilt (94 stk) byttet. Alle skiltene i det opprinnelige prosjektet er nå erstattet med nye som er produsert i hardere alu-legering og alle har nå oppheng på midten med 2 kraftige rette klammere pr skilt. Vind og vær skal nå ikke kunne ødelegge skiltene.
Det er er ellers montert nye fjellfester og stolper på Flynuten, i stikrysset ved Trekanttjødne (Vegadalen Rundt) og på Brynuten. På Bukkehovda er det i tillegg til nytt fjellfeste montert 2 støttestag da boltene på det gamle festet knakk  ila vinteren. På Kalken er det gravd ned nytt jordfeste litt lengre opp i bakken i håp om alt skiltene ikke nås når snuplassen freses om vinterene. 
Brøyteentreprenører er informert og sjåførerene oppfordret til unngå «å rette snø-strålen» fra fra snøfresen mot skilt og info-tavler eksempelvis på Einset. 
Stor takk til Torgeir og hans gode hjelpere Reidar, Kerstin, Tobias og Kjetil for god innsats med stolper og skilt i sommer.
sommerdugnad1

sommerdugnad2