Intervju NRK radio

Myrland hytteeierforening ble i helgen intervjuet av NRK radio i forbindelse med en sak om dugbadsarbeid. Eirik Fuglum og Knut Helland kommer inn etter ca 12-13 minutter i linken under.

Fint med litt oppmerksomhet om innsatsen som gjøres. Stå på!

https://radio.nrk.no/serie/loerdagsliv/DSOV01004122