Stort snøfall og tunge trær

Gledelig nok har det vært stort snøfall på Myrland de siste dagene. Det lover godt for vinteren. Dessverre så betyr det også at mange trær har blitt tunge av snø og kombinert med relative mild temperatur har en del trær derfor frosset fast i bakken/veien (se bilde).

Dette gjør at det ikke lar seg brøyte på flere av tilkomstveiene til Bøkkovegen og Rabbestølsvegen. Styret vil derfor anbefale hytteeierne å ta med seg motorsag og sage ned de trær dette gjelder slik at tilkomst til hyttene kan sikres. Dette bør gjøres så snart som mulig.

tunge trær