Innkalling til årsmøte 2023

Det innkalles herved til årsmøte i Myrland Hytteeierforening

Sted: Myrland Fjellbistro

Når. Skjærtorsdag den 6. april klokken 17:30

Dagsorden:
1. Referat fra årsmøtet 2022 - se link under "Årsmøter" oppe i fanen
2. Styrets årsrapport 2022 - se link under "Årsmøter" oppe i fanen
3. Regnskap 2022 - se link under "Årsmøter" oppe i fanen
4. Innkomne forslag
5. Orienteringer

Tidligere og nye medlemmer er velkomne.

Medlemsavgift 2023: Kr. 300 til konto 8200 45 89676.

Forslag til årsmøtet må være Styret i hende seinest 3. april

logoMHF
VELKOMMEN
Styret