Sommerdugnad

Det nærmer seg tiden for sommer dugnadene i skiløyper og turstier. 
Lørdag: 8 juli kl 10:00: Oppmøte parkeringsplassen ved brøytestasjonen. 
Lørdag: 5 august kl 10:00: Oppmøte parkeringsplassen ved brøytestasjonen. 
Vi håper at mange av dere har tid og anledning til å stille på dugnader. De siste dugnadene har det vært veldig labert oppmøte med få som stiller dessverre. 
Styret i MHEF