Dugnad blir lørdag 6. og søndag 7. oktober

GODE HYTTEKOLLEGER!
 
En viktig oppgave for oss i Myrland hytteierforening er å bidra til at vi har et godt løypetilbud. Våre medlemmer har gjennom mange år gjort en flott dugnadsinnsats med å rydde løypetraseer.

Høstens dugnad vil ha fokus på 2 områder.

  • Ny løypetrasé skal ryddes mellom Panorama hytten og krysset hvor man tar av til Flyløypen eller ned til Myrland. Løypen vil bli flyttet bort fra høyspentlinjen og frem på åsryggen slik at vi får utsikt over Myrland/Sudndalsåsen.

  • Nytt skileikområde  skal ferdigstilles. Det ligger ned til høyre sett fra Bakko.

For å gjennomføre disse prosjektene håper vi på god oppslutning. Erfaringen fra tidligere år har vært gode!
Høstens løypedugnad vil bli utført sammen med Sudndalen Skileiklag. De deltar primært på søndagenVi synes det er ekstra kjekt at folk fra lokalmiljøet blir med.

Oppmøte ved Bakko kl 10.00. (Begrenset parkeringsområde).
 
Ta med utstyr til ryddingen (håndsag, motorsag, ryddesag/klippeutstyr, øks og annet) - husk mat og drikke.
 
Med ønske om god høstferie til alle og vel møtt til dugnad ! 
 
Hilsen
 
Knut og Ivar, leder og sekretær i  Myrland hytteeierforening