KJETIL LARSGARD TIL MINNE

KJETIL LARSGARD TIL MINNE

Torsdag 7.3. stod løypemaskinene i Sudndalen og på Høvsåsen stille. Kjetil Larsgard, styreleder for Hallingskarvet skiparadis, ble bisatt i Hovet kirke. Han ble 68 år, rammet av kreft. Kjetil var en svært verdsatt venn og brobygger. Han hadde ærend av mange slag. Kjetil ønsket å få til ting, han var innovativ på så mange områder. Sammen med Marianne drev han gården Larsgard i Hovet og skapte turist-næringsvirksomhet på Gurostølen. Han og Marianne var med på å utvikle Ostebygda og seter-turismen i Hol kommune. Noen vil kjenne ham fra arrangementene «Yst og tyst».

 

Kjetil søkte ikke unødig oppmerksomhet. Mange i våre hytteområder vet ikke hvem han var. Så hvem var han? Hva gjorde han? Kjetil var så nær og samtidig så utforskende, med en befriende latter, og alltid en historie på lur; tragisk, trist, forunderlig, humoristisk, eller rett og slett fornøyelig. Ofte basert på lokal kjennskap.

 

Gården, familien og alle hans interesser krevde sitt. Likevel var hans måte som leder i Skiparadiset dugnadsbasert og ubetalt. Sti- og løypetilbudet bærer Kjetils bumerke. Han skrev søknader, fikk inn midler, moderniserte og organiserte løypekjøring og annet. Han var med å skape det limet som er så viktig for vårt område. På lim-resepten står følgende: Gjensidig respekt, felles innsats og byggende merverdi i møtet mellom fastboende, turister og hyttefolk. Kjetils ledesnor var «spør ikke alltid hva andre kan gjøre for deg, spør gjerne hva en kan få til sammen». Kjetil limte oss sammen. Han viste folk – og han viste dalen –  storhet. Både dalen og vi ble større med ham.

 

Kjetil var stolt av filmen fra våre skiområder (se under). Det var han som tok initiativet og fulgte opp. Omtrent 40 sekunder ut i filmen ser du ham. Han står der inspirert, engasjert og vital, skuende inn i en framtid han ikke får oppleve. Det er vanskelig å fatte at han er borte, og uendelig trist! Vår dypeste medfølelse til ektefellen Marianne, og til sønnene Svein Olav og Jonar. De vokste opp i Skiparadiset.

 

I morgen og i tiden som kommer skal vi minnes Kjetil og det han ga. Vi skal ta vare på det og utvikle det. I morgen står maskinene til Hallingskarvet skiparadis stille til ære for Kjetil. Fred over Kjetil Larsgard sitt minne!

 

Styret,

Hallingskarvet skiparadis

 

FILMEN

https://www.youtube.com/watch?v=mfb8wU_NBOU