Innkalling til årsmøte 2024

Alle,

Se vedlagte innkalling til årsmøte 2024 som vil avholdes på Myrland Fjellbistro torsdag 28 mars 2024 klokken 1700.  
Vi ber om at de av dere som ennå ikke har betalt medlemsavgift for 2024 innbetaler kr. 300 til konto 8200 45 89676. 
Styret ønsker alle eksisterende og nye medlemmer velkommen. Inviter gjerne med dere hyttenaboen som ennå ikke har meldt seg inn i foreningen.
Styret 
Innkalling til årsmøte 2024 MHF Ref Åsmøte 6- April 23 Myrland Hytteierforening ÅRSMELDING 2023 rev Regnskap 2023 140324