Det skjer mye positivt på Myrland

Selv om de fleste av oss nå har fokus på kommende vintersesong, har andre ellerede forberedt neste sommer. Familiene Bjerknes og Knudsen har i høst ferdigmerket en ny sommer-tursti.

Turen går opp ved Bakko gård og til begynnelsen på Vegadalen (v/Høyspentmastene). Fortsett i tidligere merket løype til Bukkehovda og deretter videre i retning Flynuten.

Etter ca 25 minutters gange fra Bukkehovda starter den nye traseen. Dette er tydelig merket på en stor stein midt i stien.

Rett frem går stien til Flynuten. Til høyre, eller østover i retning Kleppestølen, er den nye rundløypen som ender på Myrland. 

Da løypen er ny, er det ingen tydelig opptråkket sti i terrenget. Se derfor godt etter og følg de røde merkene. Noen få steder kommer man inn på gamle stier eller dyretråkk. Vær da spesielt oppmerksom på å følge med på de røde merkene, da man ikke alltid skal følge den gamle stien.

Turen går i retning stien som kommer fra Vollane, og ender på denne en knapp kilometer nord for "Astruphytten".

Følg videre den etablerte stien sydover til den store steinen i bakken øst for "Astruphytten". Herfra går turen ned på "Astruphytteveien". Følg denne veien til venstre ca. 300m. Ta så til høyre på merket sti tilbake til begynnelsen på Vegadalen (v/Høyspentmastene).

Denne rundturen tar ca. 3-4 timer fra Myrland.

Da traseen foreløpig kun er merket med utgangpunkt fra Bukkehovda, vil vi anbefale at turen legges fra vest mot øst. Bedre merking fra øst og noe krattrydding vil bli gjort neste år.

Vi takker familiene Bjerknes og Knudsen for flott initiativ og godt arbeid.

God tur til alle !