Vi blir stadig flere

Medlemsmassen i vår forening er sterkt økende. Vi er pr. 28. oktober 72 betalende medlemmer. Dette er gledelig. Vi håper og tror dette skyldes at dere mener Myrland Hytteeierforening har fokus på saker som er viktig for et trivelig og godt hyttemiljø. Vi ønsker alle hytteeiere her på Myrland og Sudndalsåsen velkommen som medlemmer. For nærmere informasjon les mer under "Om oss" fanen på nettsiden.