Vinterham

Så er vinteren kommet på hjemmesiden. Vinterbildet er på plass og skriften er blitt vinterblå, samme farge som vi håper termometeret vil vise i tiden fremover.

Vær oppmerksom på at snøfall ikke måles korrekt på værstasjonen. Vi vil forsøke å holde dere orientert om snømengde på annen måte.