Myrland, Sudndalen, Sudndalsåsen…..

Flere stedsnavn blir brukt om området  hvor de fleste av oss i Myrland hytteeierforening har sin hytte. Men hva heter det egentlig her oppe?

For å finne ut av dette kontaktet vi mor og sønn Gerd og Herman Rabbestøl. De har begge bodd hele livet her oppe og forteller villig.

Fra Brøytestasjonen  i vest til østre enden (utløpet) av Sudndalsfjorden heter FV50 Sudndalsvegen. Området rundt heter Sudndalen.

Åsen til venstre når man kommer vestfra heter Sudndalsåsen. Åsryggen strekker seg omtrent fra Skarvet Fjellgrend i vest og østover forbi Utsikten.  Stort sett hele Rundløypen, Rishovdløypen, skiløypen inn til Utsikten og også Panorama skihytte ligger på Sudndalsåsen. De aller fleste av oss i Myrland hytteeierforening har hytte på Sudndalsåsen i Sudndalen.

I Sudndalen og på Sudndalsåsen er det flere stednavn. Vi tar her for oss noen i hytteforeningens nærområde.

Igjen når man kommer vestfra heter det flate partiet rundt  Brøytestasjonen Garlifekjan (fekjan=flate). Stølen ved vestre ende av Rundløypen heter Garli. Etter Garlifekjan kommer vi til Myrland som var navnet på en gård som lå på venstre side av Sudndalsvegen (FV 50). Løa lå i området hvor Påskerennet arrangeres, eller tvers over vegen hvor Per og Inger har butikk og restaurant.

50 til 100 meter videre østover heter det Myrlandsplassen etter en husmannsplass. Så kommer vi til Lurås som også har navnet etter en husmannsplass. Lurås er området hvor Fossejuv lå og videre et lite stykke østover langs Sudndalsvegen (FV50).

Rabbestøl er også en gård som ligger på Sudndalsåsen . Den ligger ved enden av Rabbestølvegen. Så har vi Bøkkovegen som enten ender oppe ved gården Bakko/ Bøkko eller i hyttefeltet Myren.

Det kan også nevnes at haugen som ligger på høyre side av Bøkkovegen like etter at man har passert vegen inn til Vetremyrane heter Bustelynghaugen.  Det var det kanskje ikke alle som viste?