Kolossal og gledelig økning

Ved utgangen av oktober var det gjennomsnittlig ca 330 unike oppslag på vår hjemmeside pr. mnd. Totalt var disse inne ca. 2400 ganger månedlig. Vi fortalte da at båndbredden på vårt webhotel måtte dobles for å møte etterspørselen.

I november har 538 unike brukere vært inne 4500 ganger. Dette er en formidabel økning og selvfølgelig gledelig.

Utfordringen er å ha nytt relevant stoff å skrive om.

Jeg har ved flere anledninger oppfordret alle hytteeiere og også fastbonde i Sudndalen å komme med innspill og forslag til tema. Det trengs for fortsatt å greie å holde hjemmesiden levende,

Jeg oppfordrer derfor pånytt ALLE å sende inn forslag til saker ved å benytte KONTAKT-fanen(det er veldig enkelt),  eller å skrive selv om både stort og smått som dere opplever på fjellet. Da benytter dere, som dere vet, "Siste nytt fra brukerne". "Kjøp og salg" styrer dere også selv. 

Hilsen

Ivar Berge

redaktør