Hjemmesiden oppe igjen

Som flere av dere har gitt melding om, har vår hjemmeside vært ute av drift.

Dette skyldes at webhotell-serverne begynte å få problemer klokken 19:13 07.12. grunnet diskkrasj. De som driver webhotellene melder at de i tiden etter dette har jobbet hardt med å få gjenopprettet alle webhotell. Dette har dessverre tatt litt lengre tid enn forventet. Status nå er at de fleste webhotellene skal være gjenopprettet, bla vårt.

God lesning!