Informasjon om FV 50

Vi har nå undersøkt nærmere forholdene ifm. vinteråpen FV 50 generelt.

Basert på de samtaler vi har hatt, også med offentlige myndigheter, har vi i dag, 21.januar, ikke grunnlag for å si at FV 50 vil bli nedprioritert som helårsvei.

Vi er imidlertid av den formening at det vil være ønskelig å få overført ansvaret for bl.a. vinterbrøyting av FV 50 fra Statens Vegvesen - Sogn og Fjordane til Statens Vegvesen - Buskerud. Dette fordi Buskerud har næringsvirksomhet (bl.a. reiseliv) som har direkte interesse av å holde også denne fjellovergangen vinteråpen.

Vi mener fortsatt det vil være viktig å ha fokus på FV 50 og vinteråpen vei.

Dersom du har noe å melde, er det fint om du benytter enten «Siste nytt fra brukerne» eller sender informasjon til oss i Myrland hytteeierforening ved å benytte «Kontakt» fanen.