2013 - Investering og vedlikehold FV 50

Ifølge Radio Hallingdal har Buskerud fylke i år et budsjett på 671 millionar kroner til investeringer, drift og vedlikhold av sine fylkesveier. Buskerud fylkeskommune har ansvaret for 1800 km fylkesveier.

Det som er av spesiell interesse for oss i Sudndalen, er at det skal investeres i Geiteryggtunnelen. Når det gjelder asfaltering av Fv 50 er dette planlagt ved Håkonset i Hovet og et stykke vestover samt noe lapping øst for Geiteryggtunnelen.

Følg med, følg med......................