Flere og flere..........

.......leser vår hjemmeside. I november 2012 rapporterte vi begeistret at totalt 538 unike brukere var inne 4500 ganger.

Tilsvarende tall for januar 2013 er 760 unike brukere som har vært inne 6550 ganger. Igjen en formidabel og gledelig økning!

Takk til alle dere som har skrevet under "Siste nytt fra brukerne". Det inspirerer!

Februar, mars og april er gjerne den tiden da ekstra mange er ute på ski. Kanskje du har fått nytt utstyr og har brukt men fullt brukbart stående å ta opp plass?

Legg det ut under fanen "Kjøp og salg". Kanskje noen blir glad for akkurat det du vil selge? Prøv da vel!

Med hilsen

Ivar Berge

Redaktør