Stier i Sudndalen

Nedenfor finner dere kart over stiene som er merket og ryddet ifm. gjennomføring av Nasjonalt Turskiltprosjekt i Sudndalen.

Det er en skuffelse og stor overraskelse, både for oss prosjektansvarlige og skiltprodusent, at vinden har bøyd noen av skiltene som står på de høyeste toppene. Produsent garanterte at endeholdte skilt i 3mm aluminium ville tåle ”alt  av vær og vind”,  men slik gikk det altså ikke. Dialog med produsent om erstatning av skilt er i gang. Tykkere skilt og annet oppheng blir vurdert. Utskiftning blir foretatt 2018-19.

Hovedkart lite

Dette er kart over hele området

Hovedkart lite

Dette er kartutsnitt over området Halletjødne –Bukkehalli

Kart - PDF med høy oppløsning

Utsnitt - PDF med høy oppløsning

Vedrørende kartutsnitt over området Halletjødne –Bukkehalli.

Grunneier i dette området var den eneste som ikke ville signere grunneieravtalen med Hol kommune i Turskiltprosjektet.  Fra Naustranden (stikryss 18) følger man den gamle rødmerkede  stien som DNT  tidligere ”driftet” mellom Raggsteindalen og Geilo/Budalen/Vestrheim.  Ved punkt 1 er der en  elv som må forseres – dels kan den vades, men der er også mulighet for å hoppe fra stein til stein ca. 100 m nord for stien.

I det aktuelle kartutsnittet er stien mellom punkt 1  og punkt 2 rødmerket, men dette er en ”tilsnikelse” da man ikke kunne merke, varde og rydde på en eiendom uten signert grunneieravtale. Mellom punkt 1 og 2 er det gps-tracket ” i fritt lende” der det er lett å gå med minimal vegetasjon. ”Siktelinjen” fra vest er merket med blått i kartutsnittet mot lett synlig fjellformasjon 1175 moh.  Går man motsatt vei, kan  kart og kompass brukes.  Når man kommer ned til elven ved punkt 2, følger man gammel, lett synlig sti mot Halletjødne. Der er gammel klopp over en mindre elv og stor gammel bro over den største elven like øst for Halletjødne. Stien fra Halletjødne ned til stikryss 17 er som kjent meget tydelig etter årevis med tråkk, men heller ikke her er det ny-merket da nevnte eiendom strekker seg ned mot stikryss 17.

Vi ønsker GOD TUR!
Ta med kart og kompass! 

Torgeir Bjerknes
Prosjektansvarlig
Myrland Hytteeierforening

 

Bruk av GPX spor

Du trenger ikke kostbart navigasjonsutstyr for å dra nytte av GPX sporene fra blant annet ut.no, det holder med en mobiltelefon og for eksempel norgeskart-appen (Norgeskart friluftsliv fra Asplan Viak Internet AS). Vi har laget et eksempel for en Android-telefon her.

Her er flere GPX-spor som kan være nyttige:

Folarskardets øverste del fra vestsiden - den T-merkede løypen som er nesten "utvisket" i terrenget.
Folarskardet via Lordehytten, opp på toppen, til neste topp lenger nord og vestover ned i Raggsteindalen.
Grønsetlie over åsen og ned til Halvorgard/Gudbrandsgard/Dokken.
Villandsnipen, Hovet.