FV 50-nytt pr. 31.08.14

Som kjent ble det avholdt felles formannskapsmøte mellom Hol og Aurland 28. august. Vi har snakket med leder av Interesseselskapet "Åpen Fv50" Kjell G. Haugen. Han er fornøyd med møtet og sier det jobbes godt på flere plan for Fv 50. Det er imidlertid fortsatt nødvendig å holde sterkt trykk på denne saken i tiden fremover. Han forteller at de har hatt samtaler med brøyteentreprenør Opedal som bekrefter at de vil ha 2 brøytebiler i kontinuerlig beredskap/drift kommende vinter. Dette er godt nytt!

Det felles formannskapsmøtet er omtalt både i Sogn Avis og i Hallingdølen.

Det fremgår av avisomtalen at begge kommunene nå vil arbeide for vinteråpen FV50. Det ble i møtet uttrykt bekymring etter signal fra Sogn og Fjordane fylkeskommune om at de vurderer å vinterstenge veien. Håpet får da være at ordfører Tony Kjøl i Hol sier: Denne saken skal vi vinne. Han har selv tatt saken opp med Fylkesrådmannen i Buskerud. Fylkesrådmannen er imidlertid av den oppfatning at det ikke vil spille noen rolle om Buskerud overtar ansvaret for veien? 

Som dere forstår trykket må opprettholdes med full styrke!

Fylkestinget i Buskerud hadde møte på Geilo og fredag 29. august var samferdsel øst/vest tema.  Dagen før fikk "Åpen Fv50" på kort varsel anledning å møte Fylkesvaraordfører, leder i Regionutvalget og nestleder i Samferdselsutvalget i Buskerud. Kjell G. Haugen forteller at han på oppfordring presenterte "Åpen FV50" sine viktigste saker; (Stortingsvedtaket, som Osvald Medhus fra Hol viser til, ligger selvsagt til grunn).

1 Flytte ansvaret fra Myrland til Stonndalen over til Buskerud Fylkeskommune. Dette er svært avgjørende for fremtiden til Fv 50

2 Få igang igjen trafikktellingen så snart som mulig. Dette ble lovet i brevs form i juni fra Buskerud fylke

3 Ha optimal regularitet, slik at det ikke hersker tvil om at veien er åpen for alle som skal inn/ut av Hol

4 Fortsette vedlikeholdet, lys/ ventilasjon i tunnelene i samarbeid med Sogn og Fjordane

5 Skilting mellom Flåm og Aurland som viser at Fv 50 fører til RV 7 

Fra fellesmøtet mellom Hol og Aurland kom det også en gladmelding og velfortjent oppmuntring til Kjell Haugen & co, som frivillig står på for oss brukere av veien ;)

Formannskapet bevilget idag kr 5000,- (som omsøkt) til Interesseselskapet "Åpen FV50".

Dessuten; i felles Formannskapsmøte Aurland/Hol ble man enige om at ordførerne, leder av Interesseselskapet + evt. andre inviteres til arbeidsmøte for å legge videre strategi. Ordfører i Aurland tar ansvaret for dette.

Kjell Haugen oppsummerer: Veldig positivt møte med Aurland, de er ordentlig på banen!!