Stor aksjon for tryggere E16

Vi sakser fra NAF:

Her finner du NAF under aksjonen 

NAF vil stå på følgende steder, lørdag 17. august mellom kl. 13 og 15. Velkommen innom for en prat og for å vise din støtte!  

Før sommeren ba NAF folk melde inn til oss om farlige veistrekninger. Som en del av trafikksikkerhetsarbeidet vårt i kampanjen Med hjertet i halsen søker vi kunnskap om hvor folk mener veiene er utrygge. E16 Bergen- Voss var enkeltstrekningen strekningen med suverent flest innmeldte saker.


Mer info

E16