Status løypetilskudd

Vi minner om sesongens frivillige løypeavgift. 

Siden sist er det kommet inn 13.529 kroner, så hittil denne sesongen har det kommet inn kr 138.388

Vi er i tydelig bevegelse mot målet, men det er langt igjen! Tar vi et krafttak i januar?

L avg