Hyttemøte på Geilo lørdag 22. februar

Velkommen til hyttemøte!


Årets hyttemøte blir arrangert lørdag 22. februar 2020 kl. 15.00 – ca. 16.30 i Storesalen på Geilo samfunnshus.


Etter møtet serverer vi boller og kaffe i foajeen.


Meld gjerne inn spørsmål eller kommentarer på forhånd, til: Line.Ramsvik@hol.kommune.no


Program

                
  • Velkommen v/ordfører Petter Rukke
  • Geilo sti- og løypelag
  • Kommunal informasjon
  • Bærekraftig reisemål og nasjonalparkkommune – hva betyr det?
  • TØI-prosjekt: Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling
  • Planarbeid
  • Ostebygda
  • Spørsmål fra salen
  • Oppsummering og avslutning
  • Kaffe og mingling


Velkommen!