LØYPEKJØRING I SUDNDALEN

Kommunelegen i Hol tillater nå løypekjøring. Hallingskarvet Skiparadis vil gjennomføre et begrenset vedlikehold av løypene framover. Det er tre grunner til det. For det første er den kommunale støtten til løypekjøringen basert på at både lokale innbyggere, besøkende og hytte-eiere skal ha glede av løypenettet. Skigåing er viktig rekreasjon for fastboene slik situasjonen nå er. For det andre er det gjort mye arbeid med løypene til nå i vinter. Det er viktig at løypene ikke «gror igjen» og derfor vedlikeholdes. For det tredje er det uklart hvor lenge den ekstra-ordinære corona-situasjonen varer. Skisesongen kan ennå bli lang. Det er et par uker igjen til påske, og de strenge retningslinjene som gjelder drift av overnattingssteder, serveringssteder og opphold på hytter kan bli lempet på.

Vedlikehold av løypene vil holdes på et minimum og vil slett ikke foregå på daglig basis. Vi vil først og fremst kjøre Nærløypene på Myrland. I tillegg vil vi kjøre Raggsteindalsløypa og Flyløypa når vi finner det hensiktsmessig.

Begrenset vedlikehold av skiløypene har betydning for utgiftene til løypekjøring. I Sudndalen har det vært en fenomenal innsats når det gjelder den frivillige løypeavgiften; mens kommunen bidrar til ca 500 000 kroner har det kommet inn i overkant av 200 000 kroner i frivillig løypeavgift! Takk til alle som har bidratt! Vi vil ha dialog med hytteeierforeningene i området om videre bruk av disse midlene. Vi tenker blant annet at en del bør overføres til neste år dersom ikke dagens situasjon endrer seg radikalt.

Hallingskarvet Skiparadis, og Martin Grøslandsbråtens team som driver løypekjøringen, synes det er svært trist med den situasjonen vi nå befinner oss i. Vi ønsker velkommen til dere som er fastboende. Og vi savner dere blide hyttefolk som så veldig tydelig har satt pris på innsatsen vår i vinter!

Med hilsen

Kjetil Larsgard,
styreleder Hallingskarvet Skiparadis