Frivillig løypetilskudd, sesongen 2020-2021

Også denne sesongen tar vi sikte på et fullverdig løypenett i området. Styret i Hytteeierforeningen og Hallingskarvet Skiparadis er blitt enige om en ambisiøs målsetting; 800.000 kroner. Dette vil kunne sikre hyppig preparering og gode løyper såsant vi er heldige med snømengdene.

Vi har 150.000 fra tidligere og vi regner foreløpig med 450.000 i kommunalt tilskudd. Hytteeierforeningen bidrar med dugnad og 20.000 i kontanter. Det er allerede (pr 30.11.2020) betalt inn 9.000.

Vi oppfordrer alle til å støtte arbeidet med skiløypene. Betal gjerne inn tidlig - det gjør det lettere å planlegge arbeidet.

Preppemaskinene har allerede vært ute og komprimert i blant annet Rishovdløypa.

Hilsen Styret i Myrland Hytteeierforening. 

Sesong 20_21