Mer om FV 50

I desember ble maskinparken for brøyting av FV50 oppgitt å være god bl.a. med 1 nyoverhalt og 1 ny snøfreser. Til tross for dette oppfatter mange av oss som benytter veien til våre hytter i Sudndalen, FV50 ofte som unødig stengt.

Nå sist i nyttårshelgen hadde Vestlandets største avis Bergens Tidende et oppslag om saken under overskriften: «En helt unødvendig kolonne».

Flere har tatt til orde for at vi må forfølge saken for å sikre at FV 50 ikke nedprioriteres som vinteråpen vei mellom vest og øst.

På forrige årsmøte i Myrland hytteeierforening ble Tore Knudsen forespurt, og sa seg villig til å hjelpe styret i Myrland hytteeierforening dersom FV 50 skulle bli en sak som måtte følges opp. Tore jobber videre med dette.

Leder i Skarvet Fjellgrend Velforening, Gunnar Grytaas, skrev et innlegg om FV50 i avisen «Hallingdølen». Det kan du lese her. Han har dessuten tilskrevet Statens Vegvesen - Sogn og Fjordane angående saken. Svar er foreløpig ikke kommet derfra. 

Vinteråpen FV50 er viktig for alle med tilknytning til Sudndalen enten man kommer østfra eller vestfra.

En av sakene Myrland hytteeierforening er opptatt av er vinteråpen FV 50. Vi er nå 74 betalende medlemmer. Vi trenger dere alle - jo flere jo bedre og STERKERE blir vi.

Meld deg inn ved å benytte "Kontakt"- fanen. Skriv navn, hjemmeadresse og mail adresse. Så er det bare å betale medlemsavgiften på kr 200,- til kontonr: 8200 45 89676.